top of page

Ang Aming Misyon

Ang aming misyon ay magbigay ng mga serbisyo at edukasyon na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa kalusugan at mahabang buhay.  Nais din namin na maging maganda ka, dahil alam nating lahat na "kapag maganda ang iyong pakiramdam, maganda ang pakiramdam mo" .

Sa wastong nutrisyon at edukasyon, walang dahilan na hindi ka maaaring magmukhang masigla at puno ng lakas anuman ang iyong edad o sitwasyon! 

  • Ang mga batang ina at ama ay dapat magkaroon ng lakas upang makasabay sa kanilang mga karera at mga anak!

  • Ang mga retirado ay dapat magkaroon ng lakas at lakas upang mabuhay ang pagreretiro na kanilang pinaghirapan at nararapat!

  • Ang mga nakatatanda ay dapat magkaroon ng lakas at kalinawan upang mapanatili ang kanilang kalayaan nang higit pa sa naiisip.

Ang edad ay isang numero lamang - kung ano ang nararamdaman mo ang mahalaga!  Ikaw ay Pambihira!!

bottom of page